PROTI KULTURI LAŽI

Izvajalci: doc. dr. Mirt Komel (FDV), asist. Goran Vraneševič (FDV), mag. Aleš Župan Galunič (EBSI) Goran Savič (EBSI)

 

Prostor: Fakulteta za družbene vede (UL) Akademska čitalnica Aleša Debeljaka

 

S kombinacijo znanstveno-teoretskih in policijsko-preiskovalnih pristopov, kakor se razvijajo znotraj Evropskega inštituta za behavioristične študije (EBSI), bo podan pregled različnih pristopov predznanstvenega obdobje proučevanja laži od začetka zgodovine (vrači in ovohavanje, Kitajska in žvečenje riža, resnica oslovskega repa, tid.), preko prvih znanstvenih pristopov 19. stoletja (Cesare Lombroso, psihologija, fiziologija, poligraf, itd.), vse do najsodobnejših metod proučevanja laži (SCAN v kombinaciji z lingvistično psihoanalizo).

 

 

Lecturers: dr. Mirt Komel (Faculty for Social Sciences), dr. Goran Vranešević (Faculty for Social Sciences), mag. Aleš Župan Galunič (EBSI), Goran Savič (EBSI);

Location: Faculty of Social Sciences (University of Ljubljana), Aleš Debeljak Academic Reading-Room

Through a combination of scientific-theoretical researching and forensic-investigative approaches, developed within European Behavioral Studies Institute, an evaluation of various methods for detection of deception has been presented. This was presented by highlighting how practices of deception were perceived in various historical eras. From the initial pre-scientific inquiries (chewing rice), to the Middle-Ages where the main method was torture and all the way up to the modern times, where the main analytical tool in scientifically substantiated. In this context, we will take a closer look at the Scientific Content Analysis, which traces the truth through the means of linguistics and psychoanalysis.

https://www.mladina.si/183583/lazne-novice-lazna-prihodnost/

ABOUT US

CONTACT

LOCATION

 

PARTNERS