E.B.S.I. PROJECT FUNDED BY GOOGLE

E.B.S.I. PROJECT FUNDED BY GOOGLE Google’s DNI Innovation Fund – Round3 is supporting and funding the E.B.S.I. project named »MediaScanner« The goal is to develop a computerized tool – an automated process where statement’s

Metoda adaptivne stimulacije

Sodelujemo s podjetjem ArtMedico d.o.o. iz R Srbije, ki je razvilo metodo »adaptivne stimulacije«. Metoda je znanstveno utemeljena v doktorski disertaciji dr. Dragana Mijoviča z naslovom »Validacija principa habituacije u metodi adaptivne stimulacije«.

Seminar ocenjevalcev vrednosti

9.6.2016 smo v Rogaški Slatini sodelovali na seminarju ocenjevalcev vrednosti, ki ga je organiziral Slovenski Inštitut za Revizijo. Na seminarju smo sodelovali na okrogli mizi in predstavili uporabo Scientific Content Analysis v kontekstu korporativne

The 100th anniversary of Hans Gross

Discussion on “Truth vs. Lie”   Remembering Hans Gross on his 100th anniversary, we participated in an open discussion about “Truth and Lie” at University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security. Academics prof. dr. Darko

S.C.AN IN THE CONTEXT OF CORPORATIVE SECURITY

S.C.AN IN THE CONTEXT OF CORPORATIVE SECURITY   Scientific Content Analysis – S.C.AN. represents one of the methods upon which the ones credibility or deception can be detected. It has been developed in the

Konferenca Mednarodnega kriminalističnega združenja

  ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA MEĐUNARODNOG KRIMINALISTIČKOG UDRUŽENJA Dana 13. studenog 2015. godine u Zagrebu održana je prva znanstveno – stručna konferencija u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja pod nazivom Kriminalistička teorija i praksa. Konferencija je