... is researching human behavior and developing its understanding in private, public, business and other social environments.
European Behavioral Studies Institute
E.B.S.I.

Ustanovitelji in pridruženi člani

V sodelovanju z različnimi strokovnjaki in znanstveno sfero Inštitut nudi svetovalne in druge storitve z namenom izboljšanja medčloveških odnosov in interakcij.

Združujemo analitske pristope, raziskave in študije z vidika antropoloških, kot socialnih, psiholoških znanosti kakor tudi s področja forenzične psihologije.